Grafmonument generaal Dibbets gerestaureerd

Geplaatst op 18 mei 2022 in Overige

Generaal Dibbets op zijn sterfbed, afbeelding RHCL

Het grafmonument van generaal Dibbets is de afgelopen tijd door de gemeente Maastricht gerestaureerd. Eind vorig jaar werd het hekwerk dat eromheen staat al onder handen genomen en de afgelopen weken is het monument zelf opgeknapt. Zoals op bijgaande foto´s te zien is, ziet het er weer prima uit.

De voorzijde van het gerestaureerde grafmonument op 18 mei 2022

Generaal Dibbets was opperbevelhebber in de vesting Maastricht in de moeilijke jaren 1830-1839. Toen kwam er een einde aan het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden dat na de Franse Tijd (1794-1814) in het leven werd geroepen en het huidige België en Nederland had moeten verenigen onder koning Willem I. De Belgische onderdanen van de koning gooiden echter in 1830 in opstand en met uitzondering van Maastricht en Sint-Pieter zou heel Limburg aansluiten bij de nieuwe Belgische staat.

Het Nederlandse gezag werd in Maastricht gehandhaafd door Dibbets en dat werd hem niet door iedereen in dank afgenomen. Hij werd (en wordt?) door veel Maastrichtenaren gezien als de kwade genius die de stad met harde hand in het noordelijke kamp zou hebben gehouden.

Uiteindelijk zou er op 19 april 1839 in Londen worden besloten tot een scheiding van Nederland en België waarbij Limburg werd gesplitst in een Nederlandse en een Belgische provincie waarbij Maastricht en Sint-Pieter dus Nederlands zouden blijven. Dibbets zelf heeft dit niet meer mogen meemaken, hij overleed op 29 maart 1839.

De achterzijde van het grafmonument op 18 mei 2022

De generaal werd eerst begraven op het kerkhof langs de Tongerseweg, maar zoals op het monument te lezen valt, schonk de koning hem al spoedig een andere rustplaats, namelijk in het bastion C van de Nieuwe Bossche Fronten, dat sindsdien de naam bastion Dibbets zou dragen.

Het bastion werd voorzien van een naamsteen Dibbets die helaas verloren ging na de opheffing van de vesting. Het grafmonument werd in 1927 verplaatst naar de appèlplaats van de kazerne in de Kommen, waar het zich nog steeds bevindt. Helaas bleken de stoffelijke resten van de generaal onvindbaar en kon alleen het monument worden verplaatst.

In 2006 werd een reconstructie van de naamsteen Dibbets met groot vertoon aangebracht op de plaats van het inmiddels verdwenen bastion C. Bij de werkzaamheden aan de Noorderbrug werd de nieuwe naamsteen om onduidelijke redenen weggehaald en sindsdien heeft niemand hem meer gezien. Geruchten over plaatsing in een Dibbetsplantsoen of in een nieuw te ontwerpen monument hebben nog niet geleid te terugkeer in de openbaarheid van de naamsteen.


:
Literatuur:

Frank Hovens e.a. (red.) De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen, dag 11 – 2 april 1839, De begrafenis van luitenant-generaal Dibbets, Zwolle 2008.

A.P. Witlox, Generaal B.J.C. Dibbets, Verguisd! Vergeten, Vergeven? In Mars et Historia 1990 nr 2, 41-51.

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief

Aanmelden