De ´Monstermannen´ 1787

Geplaatst op 31 januari 2021 in Garnizoen

De kazemat achter de rechter flank van bastion Holstein en de jaren 1950. Foto: L.J. Morreau

In november 1787 waren er in Den Bosch ongeregeldheden uitge­broken. Soldaten van het garnizoen gingen zich te buiten aan geweldadigheden en plundering. De gouverneur van Den Bosch wist de orde te herstellen, maar het regiment van Mönster werd in diezelfde tijd naar Maastricht overgeplaatst. De manschap­pen van dit regiment zouden een belangrijk aandeel in de muiterij hebben gehad. Toen dan ook de burgerij van Maastricht vernam dat de ‘Mönstermannen’ op weg naar Maastricht waren, begon menigeen uit voorzorg zijn kostbaarheden al in de ach­tertuin te begraven. De stadscommandant, generaal-majoor graaf Van Welderen had echter de opdracht hen te ontwapenen en gevangen te nemen. Nadat dit geschied was, werden de manschap­pen van Mönster gefouilleerd. Hierbij kwam veel goud en zilver tevoor­schijn, sommigen hadden gouden en zilveren munten in hun kleding genaaid. In totaal werden 175 manschappen van het regiment gearresteerd. De militaire gevangenis in de Sint-Pieterspoort was hier te klein voor en daarom werden onder­aardse kazematten in de vestingwerken Saxen, Holstein en Zoutelande ingericht tot gevangenis. Uiteindelijk werden drie ‘Mönstermannen’ opgehangen.

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief

Aanmelden